Privatumo politika

„PILDYK.LT“ privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma išankstinio mokėjimo paslaugos PILDYK savitarnos interneto svetainėje www.mano.pildyk.lt (toliau – Savitarnos svetainė) ir PILDYK programėlės pagalba atliekamam asmens duomenų tvarkymui. 

UAB „Tele2“, įmonės kodas 111471645, įsikūrusi adresu Upės g. 23, LT-08128 Vilnius, el. paštas tele2.lt@tele2.com, tel. +370 684 00117 yra Savitarnos svetainės ir PILDYK programėlės pagalba tvarkomų asmens duomenų valdytoja (toliau – Tele2). 

Jums naudojantis Savitarnos svetaine ir PILDYK programėle, renkame ir tvarkome asmens duomenims, kuriuos pateikiate Jūs arba kuriuos Jūsų sutikimu gauname iš trečiųjų šalių. Tai darome laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, kitų galiojančių teisės aktų ir šios Privatumo politikos. 

Privatumo politikoje pateikiame informaciją apie tai, kokius asmens duomenis ir kaip renkame ir naudojame, kokias teises Jūs turite bei kaip galite jas įgyvendinti. Informaciją apie slapukų pagalba tvarkomus asmens duomenis rasite Slapukų politikoje, kuri skelbiama www.mano.pildyk.lt 

Registracijos Savitarnos svetainėje arba PILDYK programėlėje metu pažymėdami langelį „Susipažinau ir sutinku su Privatumo politika” Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir supratote joje pateiktą informaciją. Jei turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis  aukščiau nurodytu Tele2 klientų aptarnavimo centro telefono numeriu arba į Tele2 duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dpo.lt@tele2.com.

Siekdami pateikti Jums aktualią informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, mes galime periodiškai keisti šią Privatumo politiką. Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime Jums  atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, Savitarnos svetainės ar programėlės informaciniu pranešimu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi Savitarnos svetaine arba PILDYK programėle.

Aktualią Privatumo politikos redakciją visada rasite Savitarnos svetainėje, PILDYK programėlės nustatymų skiltyje, mobiliųjų programėlių parduotuvėse („Google Play“ arba „App Store“) prie programėlės aprašymo.

PILDYK programėlė sudaro galimybę patogiau pasiekti ir naudoti vartotojo paskyrą Savitarnos svetainėje. Prašome atkreipti dėmesį, kad PILDYK programėlė yra skirta naudotis ne visais Savitarnos svetainės funkcionalumais, todėl PILDYK programėlės pagalba tvarkome mažiau asmens duomenų.  


KOKIUS ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME 

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

PILDYK savitarnos naudotojo paskyros sukūrimo (registracijos) ir vėlesnio prisijungimo prie jos tikslu tvarkome Jūsų Tele2 tinklo telefono numerį, laikiną ir nuolatinį slaptažodį. Jeigu registruositės pasinaudodami savo socialinių tinklų paskyromis arba savo PILDYK paskyrą susiesite su socialinio tinklo paskyra, tvarkysime Jūsų paskyros socialiniame tinkle ID, vardą bei elektroninio pašto adresą. Šią informaciją naudosime vėlesnei Jūsų identifikacijai ir susiejimui su MSISDN (tai vartotojo identifikatorius, kuris yra lygus jo telefono numeriui), o vardą - kad galėtume atskirti socialinio tinklo paskyras, jeigu viename tinkle jų turite kelias. 

Siekdami sudaryti Jums galimybę kontroliuoti naudojimąsi konkretaus telefono numerio paslaugomis, tvarkome informaciją apie interneto, pokalbių, trumpųjų (SMS) žinučių limitų likučius.  

Telekomunikacijų paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už jas tikslu tvarkome informaciją apie Jūsų įsigytus paslaugų planus, PILDYK ID kortelės numerį, sąskaitas, atliktus mokėjimus, išsaugotus mokėjimo kortelių duomenis, kitą su naudojimusi paslaugomis susijusią informaciją, taip pat – Savitarnos svetainės ir PILDYK programėlės veikimo techninius duomenis, automatiškai generuojamus Jums naudojantis Savitarnos svetainės ir PILDYK programėlės funkcionalumais. 

Kitų paslaugų teikimo tikslu galime tvarkyti tokios paslaugos teikimui arba atsiskaitymui už ją būtinus duomenis (pavyzdžiui, apmokant SMS žinutėmis už automobilio parkavimą, tvarkysime parkavimo pradžios ir pabaigos laiką ir kitus būtinus duomenis, ir pan.).

Lojalumo priemonių įgyvendinimo ir papildomų naudų Jums teikimo tikslu tvarkome informaciją apie Jūsų sukauptus lojalumo vienetus (pvz., PILDYK bonus) ir jų panaudojimą.

Siekdami kokybiško aptarnavimo, sudarome Jums galimybę Savitarnos svetainėje pateikti užklausas ir tuo tikslu saugome užklausos, atsakymo turinį, datą bei laiką.

Tele2 teisių ir teisėtų interesų apsaugos tikslu, įskaitant tikslą pateikti teisėto asmens duomenų tvarkymo įrodymus (pvz., Jūsų sutikimo davimą).

Tiesioginės rinkodaros tikslu, kad galėtume pateikti Jums pritaikytus naudingus pasiūlymus, tvarkysime Jūsų telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, informaciją apie Jūsų turimus PILDYK planus, paslaugas, kitus produktus, jų įsigijimo ir naudojimo vietą. Taip pat tvarkysime informaciją apie Jūsų duotus ir atšauktus sutikimus. Sutikimą duoti ir jį atšaukti galite pasirinkdami atitinamus nustatymus savo PILDYK savitarnos svetainės paskyroje.

Sudarydami Jums galimybę perkelti telefono ryšio numerį į kito telekomunikacijų paslaugų teikėjo tinklą, tvarkome Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą.

Savitarnos svetainės ir PILDYK programėlės kūrimo, vystymo, tobulinimo tikslu tvarkome nuasmenintą informaciją, iš kurios nėra galimybės nustatyti Jūsų tapatybės (pavyzdžiui,  duomenų perdavimo greitis bei kiti tinklo techniniai parametrai). 

 Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais aukščiau nenurodytais tikslais, kai to reikalauja teisės aktai ir, kai reikia, Jus tinkamai informavę.


ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais teisiniais pagrindais:

Siekdami su Jumis sudaryti ir/ar vykdyti sudarytą sutartį dėl išankstinio mokėjimo paslaugos teikimo ar papildomų paslaugų teikimo (pvz., tvarkant Jūsų asmens duomenis, būtinus paslaugoms suteikti).

Jūsų sutikimu (pvz., kai išsaugote Jūsų pasirinktos mokėjimo kortelės duomenis, kai sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus). 

Siekdami tesėtų Tele2 interesų (pvz., ginti Tele2 teises, užtikrinti Savitarnos svetainės ir PILDYK programėlės pagalba tvarkomų duomenų saugumą ir tinkamą interneto svetainės bei programėlės veikimą).

Vykdydami Tele2 taikomus teisės aktų reikalavimus  (pvz., Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo).

Esant poreikiui Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais teisės aktuose numatytais pagrindais apie tai, kai būtina, Jus tinkamai informavę.


IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis gauname:

Tiesiogiai iš Jūsų, kai duomenis pateikiate registruodamiesi, prisijungdami prie paskyros, naudodamiesi Savitarnos svetaine ar PILDYK programėle, taip pat kai duomenys automatiškai generuojami Jums parsisiunčiant, įdiegiant PILDYK programėlę savo įrenginyje ir vėliau ja naudojantis. 

Iš banko ar kito Jūsų pasirinkto mokėjimo paslaugų teikėjo, kai PILDYK programėlės pagalba papildote sąskaitą, įsigyjate mokėjimo planą ar kt.

Iš socialinių tinklų valdytojų, kai registruojatės arba jungiatės prie savo PILDYK paskyros naudodamiesi savo profilio informacija socialiniame tinkle.


KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis galime perduoti šiems duomenų gavėjams:

Kiek reikia paslaugų teikimui ar atsiskaitymui už jas Savitarnos svetainės ar PILDYK programėlės pagalba (pvz., atlikti mokėjimui už pasirinktą paslaugą), Jūsų asmens duomenis teiksime mokėjimo paslaugų teikėjams, kuriuos Jūs nurodysite ar kurie dalyvaus atliekant mokėjimą.

Tinkamo Savitarnos svetainės ir PILDYK programėlės veikimo užtikrinimui, jos pagalba teikiamų paslaugų kokybės gerinimui, klaidoms, veikimo trikdžiams ir netinkamam veikimui užfiksuoti, išanalizuoti ir pašalinti Jūsų asmens duomenis galime teikti mūsų pasirinktiems paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams), veikiantiems Tele2 vardu ir pagal  Tele2 nurodymus. 

Jei norėsite pasinaudoti telefono ryšio numerio perkėlimo paslauga, teisės aktų nustatyta tvarka Jūsų asmens duomenis perduosime Centrinės duomenų bazės administratoriui ir telekomunikacijų paslaugų teikėjui, kuriam pateiksite prašymą dėl numerio perkėlimo.

Kai užsisakysite trečiųjų šalių teikiamas paslaugas, Jūsų asmens duomenis perduosime šiems paslaugų teikėjams. 

Teisės aktų nustatytais atvejais Jūsų asmens duomenis galime teikti  ikiteisminio tyrimo ir kitus pažeidimus tiriančioms įstaigoms, priežiūros institucijoms, auditoriams, advokatams, konsultantams, antstoliams, kitiems gavėjams, prisiėmusiems konfidencialumo įsipareigojimus.

Asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Prireikus juos perduoti į trečiąsias valstybes, imsimės visų būtinų teisinių priemonių, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų apsaugos lygis.


KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis tvarkysime ne ilgiau, nei būtina Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti. Pasibaigus nustatytam asmens duomenų saugojimo terminui, Jūsų asmens duomenis saugiai ir neatkuriamai sunaikinsime arba pakeisime taip, kad nebebūtų galima nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės.  

Registracijos ir prisijungimo prie paskyros tikslu tvarkomus Jūsų asmens duomenis saugosime visą naudojimosi paskyra laikotarpį.

Asmens duomenis, tvarkomus Jūsų sutikimo pagrindu, saugosime tol, kol atšauksite sutikimą, arba kol baigsis nustatytas saugojimo terminas.

Asmens duomenis, įrodančius Jūsų sutikimo davimą ir kitų asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimą saugosime kol naudojatės PILDYK telefono ryšio numeriu ir 3  metus po paslaugų teikimo pabaigos; 

Tele2 teisių ir teisėtų interesų apsaugos tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime tokį laikotarpį, koks yra būtinas siekiant pasinaudoti  teisėmis ar apginti pažeistas Tele2 teises ar interesus, arba tokį laikotarpį, koks yra būtinas laikantis teisės aktuose nustatytų procesinių terminų.

Tinkamo Savitarnos svetainės ir PILDYK programėlės veikimo užtikrinimo tikslu tvarkomus asmens duomenis saugosime, kol naudositės interneto svetaine ar programėle ir 2  mėnesius nuo vėliausio tokių duomenų užfiksavimo.

Techniniai įrašai apie Jūsų paskyroje naudojantis Savitarnos svetaine ar PILDYK programėle atliktus veiksmus saugomi 2 mėnesius nuo tokio įrašo sukūrimo, išskyrus tuos techninius įrašus, kurie būtini siekiant išsaugoti sukeliančių teisines pasekmes veiksmų įrodymus (pvz., Jūsų atliktų mokėjimų už įsigyjamas paslaugas patvirtinimai). Teisines pasekmes sukeliančius veiksmus įrodantys techniniai įrašai saugomi tokia pačia tvarka kaip ir kiti su tokiais veiksmais susiję Jūsų asmens duomenys.

Paslaugų srauto duomenis saugosime 6 mėnesius nuo ryšio datos, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis. 

Sutarties ir sąskaitų duomenis saugosime 10 metų nuo duomenų gavimo Tele2 dienos.


AUTOMATIZUOTI SPRENDIMAI IR PROFILIAVIMAS

Tele2 nepriima tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamų sprendimų, dėl kurių Jums kiltų teisinės pasekmės arba panašus didelis poveikis. 

Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis siekdami įvertinti tam tikrus su Jumis susijusius aspektus, tokius kaip naudojamų mūsų teikiamų paslaugų rūšys, naudojimo įpročiai ir pan., tačiau tai nesukels Jums teisinių pasekmių ar panašaus didelio poveikio.


JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

Šioje dalyje pateikiame pagrindinę informaciją apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl čia pateikiame tik pagrindinę informaciją. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos  gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises. Jūs turite šias teises:

Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą. Šią Jūsų teisę įgyvendiname pateikdami informaciją šioje Privatumo politikoje. Dėl šios teisės įgyvendinimo Jūs taip pat galite kreiptis skyriuje „Kaip Jūs galite susisiekti su Tele2“ nurodytais kontaktais.

Prašyti susipažinti su Tele2 tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir pateikti jų kopiją. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus, asmens duomenų saugojimo laikotarpius, asmens duomenų šaltinius, perdavimą į trečiąsias valstybes ir su tokiu perdavimu susijusias apsaugos priemones. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją, jei tuo nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės. 

Prašyti ištaisyti savo asmens duomenis. Šią teisę galite įgyvendinti prisijungdami prie savo paskyros, arba pateikdami mums prašymą. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.

Prašyti ištrinti savo asmens duomenis. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas taisykles; (iv) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus. Dėl PILDYK savitarnos naudotojo paskyros ištrynimo turite kreiptis į Tele2 žemiau nurodytais kontaktais.

Prašyti perkelti savo asmens duomenis. Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas arba sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves. 

Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi siekiant teisėtų Tele2 interesų, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) jei tam duosite sutikimą; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso.

Nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami teisėtų Tele2 interesų. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Kai asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu.

Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Atsižvelgiant į sutikimo pagrindu atliekamą asmens duomenų tvarkymą, sutikimą galite atšaukti pasinaudodami paskyros funkcionalumais (pavyzdžiui, ištrinti išsaugotos mokėjimo kortelės duomenis, pakeisti tiesioginės rinkodaros sutikimų nustatymus) arba kreipdamiesi į Tele2 žemiau nurodytais kontaktais. Jeigu  nebenorite naudotis PILDYK programėle, tiesiog ją pašalinkite iš savo įrenginio ir kreipkitės į Tele2, kad panaikintume Jūsų paskyrą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

Jei manote, kad pažeidžiame Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt) kurios buveinės adresas yra L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ar kitai priežiūros institucijai Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje yra nuolatinė Jūsų gyvenamoji vieta, darbo vieta ar galimo pažeidimo vieta.  Dėl neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo taip pat galite kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES

Dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis pateikdami prašymą per savo paskyrą Savitarnos svetainėje.  

Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos ir informacija, susijusi su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, yra teikiama nemokamai, išskyrus specialius Reglamente numatytus išimtinius atvejus, kurie aptariami žemiau šiame skyriuje. Atsakymą apie veiksmus, kurių imtasi prašymui įgyvendinti, arba prašymo neįgyvendinimo priežastis, Jums pateiksime ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir jų skaičių, laikotarpis teisių įgyvendinimui gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams.

Jei prašymą pateiksite elektroninėmis priemonėmis, atsakymas Jums bus pateiktas taip pat, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, nebent prašytumėte ją pateikti kitaip.

Tele2 gali atsisakyti nagrinėti Jūsų prašymą arba imti mokestį už jo įgyvendinimą, jei prašymas yra nepagrįstas ar yra pasikartojančio turinio.

Jei turite klausimų, prašymų, pastebėjimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su Tele2 žemiau nurodytais kontaktais, kad kartu galėtume surasti visiems priimtiną sprendimą.

KAIP JŪS GALITE SUSISIEKTI SU TELE2 

Jei turite klausimų, prašymų ar pastebėjimų dėl šios privatumo politikos, maloniai prašome kreiptis šiais kontaktais:

Elektroninėmis priemonėmis: PILDYK klientams – per savo paskyrą Savitarnos svetainėje, kitais atvejais – elektroniniu paštu tele2.lt@tele2.com.

Telefonu:  PILDYK klientams  – 1577, 117, skambinant iš bet kurio kito tinklo +370 684 00117.

Į bet kurį Tele2 saloną – jų adresus rasite čia.Sutikimų gauti reklaminius pasiūlymus nustatymai

UŽDUOK KLAUSIMĄ

IEŠKOK D.U.K. ☺
Kraunama